Hjelp!

Dimensjon:

For at ildstedet skal ha best mulig trekk, skal innvendig størrelse være mest mulig lik dimensjoenen på røykrøret.

Vanlige rentbrennende peisovner i dag ø150mm røykrør, dette er den mest vanlige dimensjoene i dag.

På en Ø150mm stålforing han intill 3 ovner med Ø150mm røykrør fyre samtidig. Hvis det er åpne peiser skal pipen være på minst 10% av lysåpningen av peisen.

Peiser med innsat Ø200mm røykrør skal ha Ø200mm pipeforing, semme er det med Ø180mm-180mm.

Flytende brendsel krever små dimensjoenr, ta gjerne kontakt med oss for beregning.

Avstanstykker:

Det skal være ett avstanstykke hver 3 meter.

Klemringer:

En klemring pr. rør, husk også på sotluke ellement og på T-Stykker.

Sotluke ellement:

Dette er en vesentlig del som altid skal brukes, og er en del av rørstammen.